• Ikva-gyöngye óvoda

  Ikva-gyöngye óvoda

 • Fő utca

 • Polgármesteri Hivatal

 • Fő utcai részlet a Polgármesteri Hivatallal

 • Ikva-patak

 • Zsilip az Ikván

 • Ikva-gyöngye Óvoda

 • Sportpálya

 • Római katolikus templom

 

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása az épített, és a természeti környezet egységes védelme érdekében 2016. június 13-i ülésnapján elfogadta, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.

A törvény felhatalmazást adott a települési önkormányzatoknak, hogy a településkép védelmét önkormányzati rendeletben, úgynevezett településképi rendeletben biztosítsák, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni.

A törvény előírja, hogy a településképi rendeletet 2017. október 1. napjáig meg kell alkotni. Új településképi követelmény a törvény hatályba lépését követően a helyi építési szabályzatokban nem állapítható meg, a jelenleg hatályos településrendezési eszközök településképi követelményei a településképi rendelet hatályba lépéséig, de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig alkalmazhatóak.

A törvény szerint

- a településképi rendelet

 1. a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakítására, és a zöldfelület kialakításának módjára,
 2. b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter, vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,
 3. c) az építési törvény (Étv.) szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására, és a védettség megszüntetésére,
 4. d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek, és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat,

                - a kézikönyv

a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának, és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja, és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit, és értékeit. Ennek figyelembevételével szöveges, és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A településképi rendelet részletes szabályait, valamint a kézikönyv tartalmi elemeit a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2016. december 30-án hatályba lépett módosítása tartalmazza.

A kézikönyv, és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról, és a nyilvánosság biztosításáról. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2016. december 30-tól hatályos előírásai szerint a kézikönyv, és a településképi rendelet készítésekor az első feladat, hogy a települési önkormányzatoknak az egyeztetési eljárásokat megelőzően, önkormányzati rendeletet kell alkotni a partnerségi egyeztetés szabályairól. A Korm. rendelet értelmében Fertőendréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghozta a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (V. 23.) önkormányzati rendeletét. 

A kormányrendelet szerint a második feladat, hogy a kézikönyv, és a településképi rendelet elkészítésének megkezdéséről a polgármester az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen, és módon

 1. tájékoztassa a partnereket
 2. adatszolgáltatási kérelmet küldjön azon meghatározott államigazgatási szerveknek, amelyek adatai szükségesek a kézikönyv kidolgozásához.

A partner észrevételeit, javaslatait a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, vagy elektronikusan teheti meg.

Kérem, hogy a kormányrendeletben, és az önkormányzati rendeletben kapott jogukkal élve a rendeletekben meghatározott módon településünk arculatának megóvása, és szakszerű fejlesztése érdekében mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat.

Írásos véleményüket, javaslatukat a mellékelten küldött kérdőív kitöltésével kérem legkésőbb a lakossági fórum utáni 8. napig (2017. júl. 28-ig) szíveskedjenek az alábbiak szerint megküldeni:

- papír alapon személyes leadással a Polgármesteri Hivatal Irodájában: Fertőendréd, Fő utca 68.

- postai úton Fertőendréd Község Önkormányzata címére: 9442 Fertőendréd, Fő u. 68.

- elektronikus úton az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre.

A témával kapcsolatos véleménynyilvántartó kérdőív a település honlapján elérhető a következő linkre kattintással: https://goo.gl/forms/drzkntLSEVU6iv5s2

Kérem szíves részvételüket a Fertőendréd Község Önkormányzatának Fertőendréd Polgármesteri Hivatal épületének nagy termében (Fertőendréd, Fő u. 68.) 2017. július 19-én (szerda) 18.30 órakor tartandó lakossági fórumon.

 

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Fertőendréd, 2017. július 03.

Tisztelettel:

Horváth Attiláné
polgármester

 

 

 

 

1.Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
1.5. Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

2.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.2. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.3. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.4. A szerv nyilvántartásai
- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység és üzlet működési engedélyek
2.5. Döntéshozatal, ülések
2.6. Közadatszolgáltatások
2.7. Közérdekű adatok igénylése

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége
3.2. Költségvetések, beszámolók 
3.3. Önkormányzati szerződések
3.4. Önkormányzati támogatások
3.5. Működés

Önkormányzati adórendeletek, nyomtatványok,
elérhetőségek (Helyi adó)

 

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei

5/2005. (VII. 27.) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról

4/2011. (VI.29.) számú rendelet Fertőendréd Építési Szabályzata és
a Szabályozási Terv jóváhagyásáról szóló 5/2005. (VII. 27.) sz. rendelet
módosításáról

6/2016. (VIII.25.) számú rendelet a a Helyi építési szabályzatról szóló

5/2005. (VII. 27.) sz. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről

11/2016. (X.18.) sz. rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

7/2017. (IV. 24.) sz. rendelet A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként
fizetendő díjak mértékéről

20/2017. (XII.20.) sz. rendelet a településképi védelemről

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SZABÁLYOZÁSI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

 

 

 HIRDETMÉNY

Vadászterületek határainak megállapítása
A 08-104350 kódszámú vadászterület határai 2017. március 01-től  (pdf)
A 08-103950 kódszámú vadászterület határai 2017. március 01-től (pdf)

Egyezség jóváhagyása, vadászterület határának megállapítása (pdf)

Jogerőre emelkedés közlése (pdf)

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS:

Részletes pályázati kiírás (doc)

 

DÖNTÉSHOZATAL A FERTŐENDRÉDI IKVA-GYÖNGYE ÓVODA VEZETŐI MEGBÍZÁSÁRÓL

1