• Ikva-gyöngye óvoda

    Ikva-gyöngye óvoda

  • Fő utca

  • Polgármesteri Hivatal

  • Fő utcai részlet a Polgármesteri Hivatallal

  • Ikva-patak

  • Zsilip az Ikván

  • Ikva-gyöngye Óvoda

  • Sportpálya

  • Római katolikus templom

 

 

 

 

Közlemény

Fertőendréd Község Önkormányzata ez évben csatlakozott a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
Figyelem! A pályázók az adatrögzítést a Csatlakozási nyilatkozatnak a Támogatáskezelőhöz történt érkeztetését és elfogadását követően kezdhetik el.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx   

 A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel (igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, eredeti hallgatói-jogviszony igazolás, szociális rászorultság indoklása) együttesen kell a települési önkormányzatnál benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 8.
A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, melynek határideje: 2016. december 8.
2016. december 12-ig valamennyi pályázó írásban kap értesítést a döntésről.
 Az ösztöndíjrendszerről bővebb információ a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/  internetes oldalon található.

 Horváthné dr. Dávid Mária sk.
jegyző

 

 

1.Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
1.5. Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

2.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.2. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.3. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.4. A szerv nyilvántartásai
- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység és üzlet működési engedélyek
2.5. Döntéshozatal, ülések
2.6. Közadatszolgáltatások
2.7. Közérdekű adatok igénylése

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége
3.2. Költségvetések, beszámolók 
3.3. Önkormányzati szerződések
3.4. Önkormányzati támogatások
3.5. Működés

Önkormányzati adórendeletek, nyomtatványok,
elérhetőségek (Helyi adó)

 

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei

5/2005. (VII. 27.) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról

4/2011. (VI.29.) számú rendelet Fertőendréd Építési Szabályzata és
a Szabályozási Terv jóváhagyásáról szóló 5/2005. (VII. 27.) sz. rendelet
módosításáról

6/2016. (VIII.25.) számú rendelet a a Helyi építési szabályzatról szóló

5/2005. (VII. 27.) sz. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről

11/2016. (X.18.) sz. rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

7/2017. (IV. 24.) sz. rendelet A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként
fizetendő díjak mértékéről

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SZABÁLYOZÁSI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

 

 

 HIRDETMÉNY

Vadászterületek határainak megállapítása
A 08-104350 kódszámú vadászterület határai 2017. március 01-től  (pdf)
A 08-103950 kódszámú vadászterület határai 2017. március 01-től (pdf)

Egyezség jóváhagyása, vadászterület határának megállapítása (pdf)

Jogerőre emelkedés közlése (pdf)

 

 FELHÍVÁS

Nyári zsebpénz diákoknak!!

Fertőendréd Község Önkormányzatának felhívása nyári diákmunkára
Időtartam: 2016.07.01. és 2016.08.31. között.
Feltételek: betöltött 16. életév, nappali tagozatos diák jogviszony igazolása.
Érdeklődés: Horváth Attiláné polgármesternél a 06-30-4442379 telefonszámon 8-16 óra között.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS:

Részletes pályázati kiírás (doc)

 

DÖNTÉSHOZATAL A FERTŐENDRÉDI IKVA-GYÖNGYE ÓVODA VEZETŐI MEGBÍZÁSÁRÓL

1