• Ikva-gyöngye óvoda

  Ikva-gyöngye óvoda

 • Fő utca

 • Polgármesteri Hivatal

 • Fő utcai részlet a Polgármesteri Hivatallal

 • Ikva-patak

 • Zsilip az Ikván

 • Ikva-gyöngye Óvoda

 • Sportpálya

 • Római katolikus templom

 Oktatás:

A településen jelenleg nem működik általános iskola.

 Óvodai nevelés:

Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda
9442 Fertőendréd, Fő u. 6.
Telefon: 99-544-003

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a
FERTŐENDRÉDI IKVA-GYÖNGYE ÓVODÁBAN 
ÁPRILIS 26-án és 27-én
9 órától 15 óráig óvodai beíratást tartunk a 2018-2019-es tanévre.

 Egyéb időpont kérése telefonos egyeztetés után lehetséges.
Tel: 99/ 544-003

 A beíratáshoz szíveskedjenek magukkal hozni :

 • A gyermekek születési anyakönyvi kivonatát
 • Lakcím igazoló kártyáját
 • Személyi igazolványát
 • TAJ kártyáját
 • Oltási könyvét

 A 2018/2019-es tanévre beíratásra kerülnek mindazok a gyermekek, akik  2015 szeptember 1. és 2016.augusztus 31. közötti időpontban születtek, tehát 2018. szeptember 1. és 2019 augusztus 31 között betöltik a 3. életévüket.

Fertőendréd, 2018. 03.28.
Nyerges Miklósné
óvodavezető

Óvodavezető : Nyerges Miklósné (2016 aug.1-től)

1971-ben alakult az óvoda, egy óvónővel és egy dajkával, félnapos ellátást nyújtva. 1972 nyarán költözött jelenlegi helyére, 1977-től egész napos ellátást nyújtunk. 1991-ben lett önálló, önkormányzati fenntartású intézmény. 2007 nyarától Kistérségi Társulás keretében a Fertődi Óvoda Tagintézményeként működik. 2013.07.01-től ismét önállóvá vált, a Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda nevet vette fel.

Dolgozóink:

Óvodapedagógus : Pető-Kiss Andrea
Dajka: Kunstár Mihályné

Tájékoztató:A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

2017/18 as létszám: 22 fő

Tárgyi feltételeink, környezetünk:

Óvodánk a falu csendes, nyugodt részén, közvetlenül az Ikva patak mellett található. Egycsoportos óvodánk vegyes életkorú csoport szervezését teszi lehetővé, maximum 30 gyermek számára. 
Természetes anyagokból készült eszközeink, játéktárolóink, bútoraink harmonikus környezetet, családias hangulatot árasztanak. Ovi-galériánk a csoport alapterületét hivatott bővíteni, emellett változatos tevékenységekre kínál lehetőséget. 
Csoportszobánkhoz tágas udvar tartozik, ahol a gyerekek változatos mozgásformákat gyakorolhatnak. Jól szolgálja a nagymozgások fejlesztését, lehetőséget nyújt a szabad mozgásra és a szervezett mozgásos játékok lebonyolítására. Gyermekeink futhatnak, a dombról gurulhatnak, homokozhatnak, a modern játékeszközökön kedvükre mászhatnak, függeszkedhetnek, ugorhatnak, játszhatnak. Hinták, mászókák, csúszdák színesítik az udvari játéklehetőségeket. 

Udvarunkat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy az időjárástól függetlenül tudjuk használni, legyen betonos és füves, árnyékos és napos rész egyaránt. A lehetőségekhez mérten önkormányzatunk folyamatosan fejlesztette az óvodát. Korszerű gázfűtést vezetett be, felújítatta az óvoda elavult padlózatát. 

2008 nyarán nagyszabású munka kezdődött el, aminek során a nyílászárók cseréje, valamint az egész épület külső szigetelése, színezése történt. Evvel párhuzamosan a belső felújítás, festés is megtörtént. Ennek eredményeként 2008 őszétől egy kívülről-belülről megújult óvodában fogadhatjuk a gyermekeket.

Az óvodapedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, és kihasználjuk azokat. Így sikerült az Ovi-galériát megvalósítanunk, az udvari játékok alá biztonságos, ütéscsillapító talajt nyernünk, szabványos EU konform udvari játékokat vásárolnunk.

Jelenleg 19 gyermek jár a csoportunkba. Úgy élünk, mint egy nagycsalád, ahol vannak bizonyos szokások és szabályok, melyek a közösségi életnek és a mindennapi tevékenységeknek keretet adnak. 

Vannak közös élmények, örömök, ünnepek. Csoportunkban kiemelt szerepe van a művészeti nevelésnek. A nap folyamán mondókázunk, verselünk, énekelünk, körjátékozunk, rajzolunk, gyurmázunk, festünk, hajtogatunk, vágunk, tornászunk, mesélünk, és sokat beszélgetünk. A közösen átélt tevékenységekkel és ünnepekkel egy nyugodt, vidám hangulatú közösséget igyekszünk kialakítani. 

 Nevelési elveink

 • hagyományos értékek átadása
 • biztonságos légkör kialakítása
 • gyermeki személyiség tiszteletben tartása, elfogadása
 • a gyermek természetes kíváncsiságának kielégítése sokféle tevékenységen keresztül

Büszkék vagyunk az óvodára, melyben dolgozunk, sokat tettünk, teszünk azért, hogy minden szeglete és a nap minden perce olyan legyen, amelyben jó gyereknek lenni. Szívünk-lelkünk benne, mert ezt csak így lehet jól csinálni! Sokat teszünk azért, hogy az óvodásaink szülei napközben nyugodtan végezhessék munkájukat, amíg gyermekeiket a legjobb helyen, biztos kezekben- nálunk, a fertőendrédi óvodában tudhatják. Tudjuk, halljuk, látjuk, hogy a gyermekeink szeretnek a fertőendrédi óvodában lenni, együtt játszani velünk és kis társaikkal. Természetesen az óvodai létnek vannak szabályai is. Mi olyan szabályokat állítunk fel, melyek az eligazodást, a biztonságos együttlétet eredményezik. 

Célunk, hogy minden gyermek vidáman, örömmel járjon óvodánkba, nyitottan forduljon minden új felé, bátran kommunikáljon, ismerje meg a játékok titkos világát. Egészséges, nyugodt, biztonságos, szeretetteljes családias légkörben nevelkedjen és formálódjon. Mind az óvodapedagógusok, mind a munkánkat segítő szakemberek, teljes szakmai tudásukkal arra törekednek, hogy a gyermekek egyéniségének figyelembe vételével fejlődjön személyiségük, a gyermeki kíváncsiság motiválásával tapasztalati úton bővüljön ismeretük.